-> Dey-Zi Days / Pogoji udeležbe
English
sreda, 20.07.2022

Sponzorji

Formalnosti

 • Pred pričetkom treninga vsak udeleženec podpiše prijavnico z izjavo o poznavanju in strinjanju s pogoji udeležbe.
 • Organizator ob podpisu preveri osebni dokument. Za mladoletne udeležence morajo prijavnico podpisati starši ali skrbniki.
 • Če je bila prijava izvršena po pošti oziroma E-pošti, mora vsak udeleženec predložiti potrdilo o plačilu startnine.
 • Udeležba na sestanku voznikov med 08:30 in 08:45 je obvezna
 • Tehnični pregled vozil za črno in modro skupino je obvezen in bo obsegal
  • pregled obrabljenosti zavornih ploščic
  • pregled napetosti verige
  • pregled stanja gum

Odgovornost

 • Trening in uporaba steze skozi ves dan oz. v okviru prireditve, kot tudi gibanje na celotnem območju prireditve, je izključno na lastno odgovornost, tako udeležencev kot gostov!
 • Vsak udeleženec je dolžan v celoti upoštevati vsa navodila organizatorja, kot tudi osebja, kar velja za celotno območje, posebej pa na stezi ter v padoku!
 • Vsak udeleženec odgovarja za vso nastalo škodo, ki jo on sam in / ali njegovo vozilo (motor, avtomobil, …) povzroči na stezi in / ali v padoku.
 • Organizator zavrača kakršnokoli odgovornost. Vsak udeleženec s podpisom izjave potrdi, da je seznanjen s pogoji in razume, da na celotnem prostoru prireditve preneha kakršnakoli odgovornost organizatorja v vsakem primeru – bodisi poškodbe motorjev in oseb na stezi ali drugje na celotnem območju prireditve, bodisi oškodovanja udeležencev ter gostov na celotnem območju (kraja, poškodovanje oseb, motorja, avtomobila …).

Potek prireditve

 • Treningi potekajo z lastnimi motorji udeležencev, ki morajo biti v tehnično brezhibnem stanju
  • brezhiben zavorni sistem in pnevmatike
  • izpušni sistem mora delovati v skladu s pogoji omejitev hrupa na stezi
 • organizator ima pravico in dolžnost, da tehnično neustrezna vozila (motorje, avtomobile, …) izključi iz dogodka (tekme, dirke, prireditve …).
 • V primeru težav med samo vožnjo, bodisi zaradi motorja ali voznika samega, mora le-ta nemudoma zaviti v bokse.
 • Neupoštevanje signaliziranja z zastavo, navodil organizatorja ali osebja na stezi povzroči takojšnjo izključitev udeleženca in prepoved nadaljevanja vožnje sploh, brez možnosti vrnitve startnine ali uveljavljanja katerekoli druge zahteve do organizatorja.

Varnost

V času prireditve skozi ves dan veljajo pravila za zagotavljanje najvišje možne stopnje varnosti in sicer:

 • na stezi velja popolna prepoved uživanja alkohola ali drugih substanc, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti udeležencev, bodisi pred, med ali po prireditvi, morebitne kršitve pa bodo kaznovane s takojšnjo izključitvijo.
 • Vozniki smejo na stezo le v popolni motoristični opremi in sicer:
  • čelada
  • usnjena motoristična obleka
  • priporočamo zaščito hrbta – hrbtni ščitnik
  • glede uporabe tekstilne obleke prosimo kontaktirajte organizatorja

Na prijavo ...