-> Dey-Zi Days / Potek vodenih treningov
sreda, 20.07.2022

Sponzorji

Razporeditev v skupine

Pred začetkom bo organizator udeležencem predstavil inštruktorje, ki bodo vodili posamezne podskupine.

Udeleženci se bodo glede na svoje želje in sposobnosti razvrstili v posamezne skupine. Organizator bo skupine razporedil tako, da bo v vsaki približno enako število udeležencev.

Za boljšo prepoznavnost bodo inštruktorji nosili svetleče brezrokavnike s številko skupine.

Ko bodo skupine formirane, bodo inštruktorji udeležencem v svoji skupini še enkrat pojasnili potek treninga. 

Med vožnjo po progi je prehitevanje znotraj skupine prepovedano, razen takrat, ko inštruktor nadzoruje vožnjo posameznikov, kar pa je opisano v nadaljevanju.

Prva vožnja na progi

Ob prvem izhodu na progo inštruktor vodi skupino skozi celotno vožnjo in pokaže linijo, zavorne točke in kako se na stezi obnašamo. Inštruktor bo prilagodil tempo vožnje udeležencem v skupini.

Znotraj skupine je prepovedano prehitevanje pa tudi kakršnokoli ustavljanje na progi. V primeru kakršnihkoli težav inštruktorja ali katerega izmed ostalih voznikov v skupini se ne ustavljamo, temveč nadaljujemo vožnjo po progi in se ravnamo po navodilih sodnikov ob progi (zastave).

Nadaljnje vodene vožnje

Ob vsakem naslednjem izhodu na stezo v prvem krogu vodi skupino inštruktor.

Ob prehodu ciljne ravnine prvi udeleženec za inštruktorjem le-tega prehiti in vodi skupino po progi. Inštruktor opazuje udeleženca pred sabo. Vsi ostali vozijo za inštruktorjem.

Pri ponovnem prehodu ciljne ravnine se vodeči umakne ob levi rob proge, zmanjša hitrost in se postavi na konec skupine. Udeleženec, ki vozi za inštruktorjem le-tega prehiti in vodi skupino v naslednjem krogu. V naslednjem izhodu na progo vodi skupino tisti udeleženec, ki je vozil za inštruktorjem ob koncu prejšnje vožnje.

Tako vsak udeleženec tekom dneva vsaj enkrat pelje na začetku skupine.

Odmori med vožnjami

V odmorih med vožnjami inštruktor komentira vožnje udeležencev, ki jih je na progi opazoval.

Glede na tehnične možnosti bodo nekateri inštruktorji vožnje tudi snemali. Posnetke voženj bodo lahko udeleženci pregledali in pokomentirali ob koncu prireditve.